Ποιους θα συναντήσετε


  • Επικεφαλής των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού – CHROs των μεγάλων εταιρειών όλων των κλάδων που πρωτοστατούν στις δράσεις για την εξέλιξη των εργαζομένων τους και το χτίσιμο μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης, συμπερίληψης και ευημερίας
  • Ανώτατα στελέχη εταιρειών παροχής υπηρεσιών και λύσεων σε όλο το φάσμα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και της εταιρικής οργάνωσης
  • Ανώτατα στελέχη εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση σε στρατηγικές HR
  • Διαμορφωτές πολιτικής και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων

Decision MakersSuppliersSpeakers


Επικοινωνία


Συμμετοχές & Χορηγίες
Μαρίνα Καφέζα, T: 210 6617777 (εσωτ. 252), Ε: [email protected]
 
Πληροφορίες
Χρύσα Δέμη, T: 210 6617777 (εσωτ. 171), E: [email protected]

BOUSSIAS EVENTS